• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.  This site has seen 178,187,565 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็กเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดพิธีไหว้ครู  เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็กเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครู  
 
Image 
 
ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมมี นางดารุณี วิเศษชลธาน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายศรุต รัตนะวลีลิขิต  เลขานการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา ประจำปี 2567
โดยนักเรียนทุกระดับชั้นผลัดกันนำพานดอกไม้ ดอกเข็ม ร่วมแสดงมุทิตาจิตไหว้ครู ซึ่งเป็นการปลูกฝังเด็กตั้งแต่เยาว์วัย 
    
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
พิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้สั่งสอนและอบรมมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่ได้สั่งสอนและอบรมมา
 
Image

ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะนักเรียนร่วมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายพรรษา จุดาบุตร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครูอาวุโสของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประธานในพิธี และมีครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
มอบงบสนับสนุนการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองศรีราชามอบงบสนับสนุนการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา  2567 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก กว่าสี่แสนบาท
 
Image 
 
 ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรี นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เทศบาลเมืองศรีราชาส่งมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย
เทศบาลเมืองศรีราชาส่งมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย

Image  
 
ที่  ชุมชนบ้านใน นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการชุมชนดำรงความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2567
เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการชุมชนดำรงความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2567
 
 Image   
 
ที่  ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา หลังเล็ก นายประกัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนดำรงความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา 
กล่าวรายงาน ด้วยปัจจุบันสถานการณ์  การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับ ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
โครงการ เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
Image
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. บางพระ นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ 
จัดทำโครงการ เยาวชนหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาด ยาเสพติด
ทุกภาคส่วนร่วมลงนามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาด
ยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แบบครบวงจร
 
Image   
 
ที่ ศาลาเอนกประสงค์วัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ นายนพรัตน์  ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาด
ยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เทศบาลตำบลบางพระ เปิด "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน"
เทศบาลตำบลบางพระ เปิด "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน"
 
Image   

ที่   ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิด"
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้จัดบริการกิจกรรมสาธารณะ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภารับมอบอุปกรณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
คณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภารับมอบอุปกรณ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
 
Image    

ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นางสาวนริศรา ทิพยางกูร  ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา และผู้อำนวยการ
การเลือกระดับอำเภออำเภอศรีราชา พร้อมว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ประจำปีงบประมาณ 2568
ชุมชนตลาดศรีเจริญจัดเวทีประชาคมเพื่อสรรหาโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ประจำปีงบประมาณ 2568

Image   

ที่  บริเวณตลาดศรีเจริญ เทศบาลเมืองศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชน
ร่วมประชาคมเพื่อสรรหาโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ประจำปีงบประมาณ 2568
โดยได้มีการเสนอโครงการทั้งหมด 4 โครงการ คือ โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 30 จาก 25622

Date

พฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.